Välkommen till Ullgren.com / Welcome to Ullgren.Com

Förnärvarande är denna sidan inte mycket mer än en markering av att domänen är registrerade och används.
Ullgren.Com tillhandahåller e-post adresser, webbplatser och subversion till personer som heter Ullgren i efternamn (eller förnamn).

At the moment this page is not much more than a placeholder.
Ullgren.Com suplies e-mail addresses, webspace and subversion to persons that are named Ullgren.

Integrera din ullgren.com subdomän med Google Apps

För er som har en ullgren.com subdomän så kan ni nu integrera denna med Google Apps och GMail.

Detta betyder tex att ni nu kan ta emot och skicka era e-post via GMail men ändå använda er av er egen @subdomain.ullgren.com adress. Eller så kan ni enkelt både skapa, redigera och dela med er av både text- och kalkyldokument via doc.subdomain.ullgren.com.

Har du inte en egen ullgren.com subdomän ännu ? Skicka ett mail så kan vi nog lösa det.

Ullgren.com domäner delas bara ut till personer med som på ett eller annat sätt har anknytning till namnet Ullgren.

Din @ullgren.com adress har nu blivit fler !

Genom att lägga till "+vadsomhelst" till användar namn delen av din ullgren.com adress kan du nu skapa dig helt nya adresser som du kan använda för att dela ut t.ex. till företag.

Genom att sedan titta på "To:" fält när du läser epost se vilken adress som användes. På detta sätt kan du se från vem den som skickat meddelande till dig fått din adress.

Om du exempelvis har epost adressen arneand@ullgren.com och vill dela ut din adress till företaget ACME INC. Kan du ge dom arneand+acme@ullgren.com. Du kan sedan antingen genom att använda filter funktioner i ditt epost program eller genom att använda Mailbox Manager skapa filter som t.ex. sorterar in alla meddelande med "+acme" i TO fältet till en särskild katalog (eller helt enkelt slänga dom om du tröttnar på all reklam från ACME INC).

Hårdvaruproblem

Ullgren.Com var nere under en tid igår pga problem med server hårdvara. Allt skall nu vara uppe igen.

Stoppet påverkade web, mail och jabber.

Subversion och Spamassasin

Vi kan nu erbjuda möjlighet att lägga upp subversion "förråd" åt våra "medlemmar". Om Du (som jag) håller på med något programmerings projekt så är subversion ett utmärkt allternativ att använda för att hantera din källkod.

En annan nyhet är att din @ullgren.com är nu filtreras med spamassasin. Detta för att du skall slippa så mycket spam som möjligt. Du kan via Webmail interfacet bestämma hur agressivt spamassain skall filterar din epost. Mer information kan du hitta på Dreamhosts Wiki.

Reboot e-mail Chess back online ...

The installation of "Reboot Chess" is now back online.

Ullgren.Com is victim of another "Joe Job"

Seems like we are victim of another Joe Job attack. For all you angry sysadmins that wonder why users from ullgren.com sends you spam I just want to say "WE DON'T!".
The spam are sent from servers that have nothing todo with the ullgren.com domain or our hosting company. It once more gives an example on how fragile the SMTP protocol is.
And apart from beeing targeted by the spam ourself we also recive several hundred of bounce messages from spam filters and complaints from users/sysadmins. So it has the double effect =/

Syndicate content